0 %

Академски извјештај о страдању свих народа

У СРЕБРЕНИЧКОЈ РЕГИЈИ

у периоду од 1992. до 1995. године.

Независна међународна комисија за истраживање страдања свих народа у сребреничкој регији у периоду од 1992. до 1995. године.
Вођена премисом да је научно и стручно истраживање свих важних питања и феномена у нашој цивилизацији, па чак и оних болних и контроверзних, напросто неопходност, као и свјесношћу да су научним путем документоване чињенице најбољи лијек за манипулацију, Комисија је приступила овом сложеном истраживању.

Експертиза

Извјештај је припремио предсједник заједно са осталим члановима Комисије, након што су га прегледали, дорадили по потреби, одобрили и потписали сви чланови Комисије. У том смислу, поред чињенице да су за свако поглавље били задужени одређени чланови, текст Извјештаја има колективно ауторство цијеле Комисије.

Читав ивјештај се састоји од неколико поглавља

Отворите поглавље које желите читати

МАПИРАЊЕ

ЧИЊЕНИЦЕ

Наш циљ је био да на објективан начин истражимо и представимо страдање свих народа у сребреничкој регији.

Дубоко се саосјећамо са жртвама и породицама жртава које су страдале током застрашујућег грађанског рата у Босни и Херцеговини, те изражавамо велико поштовање према њима. Схватамо да је таква бол непролазна и сматрамо да све жртве треба да буду једнако поштоване и запамћене. У циљу помирења страдалих страна, битно је да се не умањује страдање и патња било које од њих.

Комисија је свјесна да би за истраживање сваког појединачног догађаја и жртве било неопходно много година систематског истраживања.

Све то од стране много већег броја стручњака и у том смислу охрабрује све научне институције и организације као и појединце из научне заједнице да и на основу резултата до којих је дошла Комисија предузима објективна и стручна истраживања, а све у циљу доласка до тачних чињеница о овим трагичним догађајима које би требало да допринесу бољем узајамном разумијевању и повјерењу а у коначници и будућем помирењу.

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ
МЈЕСЕЦИ
СТРАНИЦА НА ЕНГЛЕСКОМ
sr_RSSRB